buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 3, péntek
Buda és Richárd napja

Évfordulók:
1757: Verseghy Ferenc születése (Szolnok)
1918: Hubay Miklós születése (Nagyvárad)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Németh László centenáriuma


2002.04.16

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A múlt esztendôben emlékeztünk Németh László születésének századik évfordulójára. A család és az emlékbizottság kiemelkedôen szép munkát végzett: az emlékév tudományos konferenciái, megemlékezései, kiadványai, rendezvényei méltóak voltak az életmű jelentôségéhez. Most szemléletesen tanúsíthatja mindezt a Németh László Emlékkönyv, amely a szegedi Tiszatáj Könyvek rangos sorozatában jelent meg, összegyűjtve az elmúlt év legjelentôsebb köszöntôit és fôleg tanulmányait. Összesen 43 szerzô szólal meg Mádl Ferenc köztársasági elnöktôl a verssel egyedüliként szereplô Nagy Gáspárig, Borbándi Gyulától N. Pál Józsefig, a legelsô Németh Lászlóról szóló könyvet író Vekerdi Lászlótól Kulcsár Szabó Ernôig. A rangos névsor s még inkább a tanulmányok sorozata azt sejteteti, hogy az életmű utókora megnyugtatóan alakul: az írónak és a gondolkodónak egyaránt vannak olvasói és továbbgondolói, elemzôi és mai vitapartnerei. Az életmű nem lezárt, sôt: lezárhatatlannak mutatkozik.

Másfelôl szemlélôdve azonban az is nyilvánvaló, hogy a helyzet korántsem felhôtlen. Az illusztris névsor arról is tanúskodik, hogy ez az életmű inkább csak az ötven éven felülieket foglalkoztatja, s negyven évesnél fiatalabb szerzô talán egy sincs a kötetben. Ez körülbelül automatikusan azt is jelenti, hogy a posztmodern irodalomtudományi irányzatok egyelôre nem sok érdeklôdést mutattak a huszadik századi magyar irodalomnak ezen mégiscsak meghatározó szerzôje iránt. A tartózkodás megérthetô: Németh László életműve kifejezetten ellentettje a posztmodern szemléletnek, bár az is igaz, hogy Kulcsár Szabó Ernô ilyen szellemiségű elemzése megfontolandó ellenérveket sorol az ilyenfajta irodalomtörténeti közhely ellen. Bizonyos mértékig posztmodern olvasata is lehetséges tehát egyes Németh-műveknek, vagyis mindenfajta hagyományértelmezés a magáénak tekintheti azokat.

Ám nemcsak tudományos iskolák, sôt elsôsorban nem azok vitatkoztak és vitatkoznak az életműrôl, hanem világnézetek, világképek, ideológiai, etikai és politikai felfogások, méghozzá az 1930-as évek óta szinte folyamatosan. Amiként megújuló és végsô soron eldönthetetlen viták zajlanak arról, hogy kinek volt inkább igaza: Kossuthnak vagy Széchenyinek, vitatkozunk Németh László harmadikutasság-teóriájáról, s még annyi más gondolatáról. A halála óta (1975) eltelt emberöltônyi idô távlata máig nem adott lehetôséget arra, hogy egy bölcsebb utókor higgadtságával nézhessünk szembe az általa felvetett legfontosabb kérdésekkel. Németh Lászlónak máig vannak elfogult hívei és ôt nem vagy alig olvasó lesajnálói, elutasítói a szellemi életben. Ezt a helyzetet sokban konzerválta a kilencvenes évek társadalmi-politikai változásainak sorozata. A kötet tudós tanulmányai természetesen tárgyilagosak a maguk lehetséges módján, de nyilvánvaló, hogy annak a közvetlen utókornak a termékei, amelynek szerzôi részben kortársai voltak magának Németh Lászlónak.

Néhány ma is eleven vitakérdést kiemelve: Szegedy-Maszák Mihály az író által megalkotott bartóki modell fogalmát nem tartja túl szerencsésnek, Jánosi Zoltán viszont hatalmas tanulmányt épít rá. A népi írók mozgalmát s benne Németh László szerepét e könyv írásai megértésre törekedve tárgyalják, de ismeretesek az erôsen kritikus és a fôként elutasító nézetek is. A középeurópai kis népek egymásrautaltságának, az összefogás szükségességének gondolata is inkább csak elvont idea az új évszázadba lépve. S ma sem tudjuk a helyes gyakorlatias választ a diktatórikus – vagy bármiféle hatalom és a tudós, a művész, az értelmiségi kapcsolatának kívánatos módjáról. Aligha véletlen, hogy ma is olyan eleven a Galilei-dráma sorsa, s még inkább a kérdés: mit tettünk volna Galilei helyében.

Folytatható lenne az ellentétek és a párhuzamosságok sora, de talán ennyi is tanúsíthatja, hogy nem csupán a lezárultnak látszó huszadik századi létrôl tudhatunk meg többet Németh Lászlónak köszönhetôen, hanem az elôttünk álló új századbelirôl is.

Németh László Emlékkönyv
Szerk. Monostori Imre, Olasz Sándor
Tiszatáj Könyvek
559 oldal, 2250 Ft

Vasy Géza

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu