buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. szeptember 24, csütörtök
Gellért és Mercédesz napja

Évfordulók:
1896: Scott Fitzgerald születése
1910: Vas István születése (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Fotó Sinkovits


2002.02.18

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Jónevű fényképészeti műtermek jelölik így a saját felvételeiket. Sinkovits Imre sokszor skiccelte föl azt a szinte fotó-hűségű karikatúrát önmagáról, amely a Tinta Könyvkiadó portrékönyvében is megtalálható. Az emlékezô kötet írásait, interjúit, illusztrációit a csöppet sem fényeskedô, mégis tartalmas Az ember cím fogja össze. Illik ez a cím az Ecce Homo keresztényi tudatával élô színművészhez, Az ember tragédiája cím- (és sok más) szerepét alakító színpadi zsenihez, a humánum elkötelezettjéhez, aki a legtöbb szövegbôl hétköznapi emberségében lép elô, homlokán és tetteiben, alkotásaiban persze a tehetség és tisztesség jeleinek ragyogásával. Spangel Péter szerkesztô (és riporter) ugyan utószavában megmorogja egy másik, korábbi, meg sem nevezett Sinkovits-emlékkönyv létrehozóit, mint „lekôrözô konkurenciát” – valójában azonban örülnie lehet (s vele nekünk is), hogy ezúttal nem a mindig test- és lélekközelit, de sokszor mégis ismétlô jellegűt mondó pályatársak, hanem (a feleség, Gombos Katalin ötlete alapján) „a közeli barátok, ismerôsök” szólalnak meg.

A Vallomások Sinkovits Imrérôl alcímű könyvnek így olyan – különféle alkalmakkor, eltérô stílusban készült – textusokat köszönhetünk, amelyek jelentôsen árnyalják, gazdagítják a művészrôl kialakult képünket. Néhányan ugyan arra használják az itteni szereplés lehetôségét, hogy inkább önmagukról valljanak, de ez a személyesség sem idegen a kiadványtól. A legjobb szemelvényeket nézve reveláció Csoóri Sándor Sinkovitsban egy új Petôfit látó eszmefuttatása. Illyés Gyula, Keresztury Dezsô a múltból elôhívott, Illés György, Mészöly Dezsô, Nagy Gáspár, Sütô András a veszteséget tudatosító szavai nélkülözhetetlen fragmentumok a mozaikban. Szabó Magda a gyűjtemény egyik legszebb, legjobb írásával idézi fel munkakapcsolatukat (Az a szép, fényes nap). Tempfli József és Tôkés László a maga egyházának, a híveknek a szeretetét is beleviszi a meditációba. Sajátos szín a vívó világbajnok Sákovics József, a színházi fôtitkár Petô Béla, az iskolatárs Szônyi G. Sándor, az üzenetét Spanyolhonból küldô rendezô, Ricard Salvat emlékezése.

A józan megfontolással ábécérendben közölt szövegek az életrajzi linearitás helyett érdekes szeszélyességgel, elevenséggel informálnak az egész pályáról. Nagy nyomatékot kap Sinkovits „örök” cserkész-énje, az ifjúkorból – otthonról, az iskolából, a cserkészközösségbôl – hozott szellemisége. Gombos Katalin azt mondja el, amit csak a feleség szánhat a nyilvánosságnak, szeretetébôl is, fájdalmából is. Megformálásukban is igen súlyosak a színész-fiú, Sinkovits-Vitai András részben játékosan megírt alkalmi költeményei. Mohos Márta fômuzeológus az utolsó este, az utolsó fellépés krónikáját rögzíti megdöbbentôen.

A műves könyvtárgy becsét kissé rontják a szépséghibák. A, úgymond, „az ismeretlenség homályából elôbújó” összeállító rutintalansága itt-ott kiütközik. Bátor, de nem túl szerencsés dolog Sinkovits 1990-es, maga által is megbánt nyilatkozatának és az azt követô sajtólevelezésnek az ide iktatása. A gonddal válogatott és gyakorta újdonságértékű fényképek egy része pontosabb – kifejtô, a felvételen látható személyeket megnevezô stb. – aláírást kért volna az olykor érzelgôsen semmitmondó szavak („Móka, kacagás”; „Családi harmónia” stb.) helyett (erre részben mutatkozik is törekvés). Sinkovits itt reprodukált gyászjelentése semmiféle aláírást nem kapott, vélvén: önmagát magyarázza a partecédula. Holott nem: a nyomtatványt a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma mellett a Nemzeti Színház igazgatósága jegyzi... Sinkovits interjúkban kivallott fájdalma volt az új név – Pesti Magyar Színház – a társulatra kényszerítése. Teátruma színpadáról 2000 ôszén ô olvasta fel a publikumnak Sütô András a névmódosítással kapcsolatos (igaz, fura módon egyszerre kritizáló és elfogadó) üzenetét. Elgondolkodtató egy szépen fogalmazott másik gyászjelentés is, a művész édesanyjáé. Errôl lefelejtették az elhunyt testvéröccsét. Kézírásos felkiáltójelek, a Sinkovits házaspár valamelyik tagjának beszúrt betűi jelzik a lelkiismeretfurdalást.

Elég sok névtévesztés, elírás, sajtóhiba ragadt a könyvben (a tartalomjegyzék sem pontos) – ez a fô arculata szerint a nyelvi kultúra kiadójának mondható Tinta-műhelynél különösen fájó. A kevesebb rajongást és több szakértelmet hordozó lektori figyelem kigyomlálhatta volna Hubay Miklós szép írásából azt a lovagias csúsztatást, hogy Tolnay Klári egy évvel lett volna idôsebb Sinkovitsnál... (az egy a tizennégy nyomdahibamaradványa). Ebben az ömlesztô formában Sinkovits Imre magyarságának, féltô értéktudatának már-már egyetlen érvényes mintaként történô túlhangsúlyozása is feszélyezô. (E sorok írója a televízió nyilvánossága elôtt is, a Nemzeti Színház próbamunkái során is, csöndes preszszókban is találkozhatott nemegyszer a művészszel. Ezen alkalmakkor soha semmilyen kérdésben nem fogalmazott szólamszerűen, közszereplések késztetésére viszont néha túldimenzionálta szárnyas-szép szavait.)

Ezzel együtt is: ahogyan hívei, tisztelôi, barátai Sinkovitsról beszélnek, azzal egy nagy életmű önmagáért beszél.

Az ember. Vallomások Sinkovits Imrérôl
Szerk.: Spangel Péter
Tinta Könyvkiadó
227 oldal, kötve, 2940 Ft

Tarján Tamás

Tinta Könyvkiadó

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu