2020. október 22, csütörtök
Előd napja

Évfordulók:
1870: Ivan Alekszejevics Bunin születése (Voronyezs)
1882: Arany János halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Don Quijote a Föld körül


2005.02.10

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Nem kedvelem az olyan szövegeket, amelyek gondolkodnak helyettem. Amelyek eldöntik: miről mi legyen a véleményem. A szöveg történjen meg velem, és a véleményemet hagyja rám. Laurence Bergreen könyve, a Magellán a Föld körül ilyen munka. Aminek egyedüli titka: kortársává, útitársává tudott lenni hősének, élete részesévé vált – Magellán élete a nagy kalandig az övé is, vele együtt készül az útra, vele együtt éli meg s érzi át annak felemelő, illetve lealacsonyító pillanatait. Könyve a magelláni vállalás, a világ kerekét jócskán előrelendítő kudarcos siker misztériumát ragadja meg.

(Két – az övétől is, egymástól is – különböző közelítés a Magellán-problémához a közelmúlt évtizedek magyar könyvkiadásában: Kocsis István monodrámája az 1970-es, valamint Erdődy János fiataloknak szánt életrajza az 1980-as évek elején.) Két világ határán vagyunk: az ókor, illetve a középkor most fordul át az újba, a hit korát egyre inkább a felfedezések kora váltja fel, a képzelgés helyébe egyértelműen az autopszisz, a saját tapasztalás lép; a világ egyszeriben kitágul, amitől hirtelen megnő, de össze is töpörödik az ember. Magellán többszörösen tudathasadásos személyiség: portugál létére nem a saját uralkodójától, hanem a vetélytárs spanyol királytól kap megbízást a Föld körbehajózására; expedíciójával egyszerre kell lebírnia az Okeanoszt és a tudatlanság tengerét; s egy Don Quijote-nek is leckét adhatna abból, hogyan kell az embernek hinni abban, hogy hiábavalónak látszó küzdelmei egyszer mégis elvezetnek káprázatos céljaihoz.

Szerencsénkre tehát a flotta parancsnokának tudta nélkül, de sokkal valóságosabban, mint például azok a szentek, akiket az egyház a felfedezőút remélt hasznából való saját részesedésének megsokszorozása érdekében fölvetetett az utaslistára, Bergreen személyében – mit számít, hogy néhány száz évvel későbbről – egy további krónikás is csatlakozott az Armada de Molucca legénységéhez Antonio Pigafetta (alias Sancho Panza) mellé. Ráadásul a hajdani pápai diplomata Magellán iránti elfogultságai nélkül, mintegy a flottavezető kapitány második énjeként, alteregójaként, aki azért úgy-ahogy átlát elsődleges énje szitáján. Mi több, a történetíró azt is tudja Magellánékról, amit anno ők maguk sem tudhattak magukról. Mert nemcsak az ő kortársuk, hanem elsősorban mégiscsak a mienk. A beavatottság és a rálátás egyidejűségének élményével ajándékoz meg így bennünket, s e kettős érzékelést fokozza könyvének beszédmódja is. Ennek alapja az a rendkívül sűrű szövésű, tárgyra törő, a lazaságokat, üresjáratokat, lapos lirizálásokat – ti. amikor a nyelv tetszeleg önmaga előtt –, a barthes-i értelemben vett fecsegést, a differenciálatlan oralitást elkerülő nyelvezet, az a nem tudományoskodó, de tudatosan körültekintő, olvasmányos, mondhatnám, újfent Barthes-tal: örömteli szöveg (mely öröm természetesen az adott szövegből fakadóan az olvasót, s nem az írót tölti el), amely minden elemével – még szerzője egészséges abszurditásérzékének mozgósításával is – tárgyának értelmezhetőségére tör, azt segíti.

A rálátástól egyébként általában csak egy lépésre van a látomás: Bergreennek nincsenek prekoncepciói, csak koncepciója – látomása a tárgyáról, illetve tágabb értelemben a világról. Az ő embere végtelen magasságok és feneketlen mélységek közt hánykódik szüntelen, s nemcsak fizikai valójában, hanem lelki-szellemi-erkölcsi értelemben is, és mi vele együtt, egyugyanazon pillanatban egyszerre magasztosulunk föl nagysága láttán és törpülünk el kicsiségétől. Az írói vízió generálja aztán – de hangsúlyozom: nem dönti el – az olvasói látomás létrejöttét is. Ami érvényes minden olvasói nemzedékre és szintre. Magyarán, a Magellán a Föld körül olyan, ritka ihletéssel létrejött mű, amellyel kapcsolatban nem kell azzal bíbelődnünk, hogy tulajdonképpen kinek is szól, mert az a szöveg és bárki közt képes megnyitni azt az értelmezői-befogadói teret, melyben Barthes szerint a szöveg és az olvasója közti játszmák lejátszódhatnak.

Laurence Bergreen: Magellán a Föld körül
Fordította: Erdélyi András
General Press Kiadó
392 oldal, 3000 Ft

 
 
 

Tóth László

General Press

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu