buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. szeptember 30, szerda
Jeromos napja

Évfordulók:
1452: Megjelent az első nyomtatott könyv: Johann Gutenberg Bibliája
1859: Benedek Elek születése (Kisbacon)
1928: Elie Wiesel születése (Máramarossziget)
1990: Patrick Victor Martindale White halála
2005: A Népmese Napja
2006: Sütő András halála (Budapest)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Lélekben nagyok


2005.07.01

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Gál Elemér Kolozsvárott szerzett magyar szakos diplomát; Szatmárnémetiben Szilágyi Domokosnak és a drámaíró Kocsis Istvánnak is tanára volt. Szisz diákéveiről A költő életei című antológiában számolt be. A Tanügyi Újság munkatársa, 1990-tól a Szamoshát szépirodalmi lap főszerkesztője volt, 1994-ben települt át Egerbe…

Héthavas című főművét őstörténeti hitregénynek nevezi. Íróhoz méltó feladatot talált, léthelyzetünk természetét ismeri fel a régmúltban. A magyarság hivatását fejtegető eszméket, gondolkozó nagy elődök „alapproblémáját” újszerűen mutatja be jól komponált regényében. A műfaji elnevezés a regény eszmeiségét és szerkezetét is meghatározó célkitűzésre utal. Azt bizonyítja: lehet egy regény egyszerre őstörténeti és hitregény is. A művészi titok: el tudja-e hitetni az író, hogy a magyarság honfoglalás előtti korszakának hitvilágát hitelesen ábrázolja.

Két párhuzamos szerelem történetével kelti fel bennünk az elhihetőség művészi illúzióját, ebbe illeszti a sámánhitből a kereszténységbe való átmenet hitvilágának ábrázolását. A fő cselekményvonalat Zsögöd és Ajnád sajátos szerelmi versengése tölti ki, amely túlmutat az egyéni boldogságkeresés céljain. Végső soron közösséget szolgáló emberi értékek döntik el, hogy kit választ a leány. Csenge a hitében erősen emberi, jellemében megbízható lelket fedezi fel Zsögödben, akiből az ő számára csak egy lehet a világon; mert benne látja lelkének másik felét. A kövek országában a hitüktől vezérelt emberek a magáncsatározásoknál előbbre tartják a közösséget. Ebben a háborús korban népek vesznek el, hitek dőlnek, emberek milliói menekülnek, otthont és hazát keresve maguknak. Ekkor keresi és találja meg a maroknyi hun töredéknép a módját annak, hogyan teremtsen kapcsolatot a honfoglaló magyarokkal és megvédje a 17. századig Héthavasnak nevezett Hargita rejtekébe menekült székelységet.

A regénybeli történelem csak időbeli és formai keret, amely népmondák, regényes krónikák, ősvallási hitelemek, hitregék és írói fantáziából született eredetmondákból áll össze. Az író arra keres választ, hogy mi tartotta fenn 450 éven át a székelységet a széthulló hun birodalom romjainak egy kis szigetén, hogy nyelvét megtartva megőrizze identitását és bevárja magyar testvéreit? – Az őseitől örökölt szellemi-lelki kincse: újulni képes hite.

Példaértékű ez a naiv őstörténeti kalandozás a modern kor embere számára is. A primitívnek vélt társadalmakban is születtek érző lelkek, akik lemondtak önös érdekeikről, amikor az összetartozó népek érdekei áldozatot követeltek. Lélekben tudtak nagyok lenni, magukhoz emelték a kisembert is, hogy mindenki otthona legyen a közösen védelmezett haza.

Gál Elemér: Héthavas
Grafotip Kiadó
510 oldal, 2800 Ft

 
 
 

Cs. Varga István

 
Osztályzat: 

 
Fórum


Legelső hozzászólások a cikkhez:
Csenge

#1

2007.12.12 22:11

A Lélekben nagyok cikk kitűnő osztályzatot érdemel.
Gál Elemér Héthavas című regénye bár Erdélyről szól, mégis az összmagyarság sorsa lüktet benne. Hiszen azzal kezdődik a regény, hogy az őrtoronyban várják a hírhozót, jön-e Árpádtól üzenet; és a várnál fejeződik be, hogy ott az aki népét, hazáját szolgálja, annak az emléke nem felejtődik el soha.
A regény az arctalan világ ellen szól.Legyen hazája az embernek, találjon otthonára! Legyen hazája, amelyet magának épít, lelkének is lakása, otthona. A léleknek nincsenek határai, mert az emberiség egy és oszthatatlan lélekben.
[VÁLASZ]
Zolcsák Anna

#2

2007.12.13 21:27

Nagy Edit, a költőnő írja:
I. rész
Ki is Gál Elemér? A magyar gyökerek keresője? Csoma a lélekember? A betűvetés kényszerével s tehetséggel megáldott író? Hálás szülötte falujának...? És szerelmese az azt körülölelő fenségesen szép természetnek, ahol a valamikori óriások fenyőként élnek tovább. Szerelmese a mesék, mondák igazságának, az elfeledett ősi tiszteségnek? Anna-k bizonyítója, hogy csak párjával egész az ember? Vagy örök tanár az élet katedráján?
Mindegyik. A regény lelke olvasható. Örömmel téve hozzá, hogy megőrízte az emlékezet kulcsát (440.old) s a régmultba visszanyuló, nagy horderejű mesés valóságfeldolgozását úgy kísérte az istenáldás, hogy ez a lelki rovásírás, a történésen, gyönyörködtetésen, az irodalmi élvezeten túl, óvatos szeretettel, elhivatottsággal formálja a ma emberét. Múlt és jelen gyűl egybe, hogy megsejtsék a jövőt (207.), ami elől nem szoktak menekülni, a fiatal egyenesen belerohan. Alig várja, hogy más legyen a világ körülötte (659.) .................................................
Nehéz könyv - mondtam a belemélyülés előtt, de elhamarkodtan ítéltem. Nehézsége végül is - amivel őnmaga is küszködhetett - a bölcsesség, a megélt idő birtokában, örök fiatal látásmóddal - úgy egybemunkálni, érthetővé tenni a múltat, hogy még csak véletlenül se legyen benne hazugság. Ugy venni kézbe minden áldott napot, hogy az életet nem azért teremtette Isten, hogy megértsük, hanem, hogy méltóan leéljük. Titkok mélyén vajudik a Jövő. (564) Nem az értelem a cél, hanem a vég, hogy mennyivel lett több általunk az élet, ha teljesítettük az isteni küldetést. (644) Mert a jó tettnek nincs árnyéka (586) - rajzolja bele a felismerést az író a mai lelkekbe.
Mégiscsak isteni mag az emberi lélekbe vetett hit. Kikel bármikor, mindenütt. Nem lehet ellene hadakozni. (583) A lélektelen test botorkál a világban és rombol, öl, paráználkodik, csal, lop, elpusztít minden emberi alkotást és végül önmagát is romlásba dönti.(558) De hitet csak a szeretetbe vetett bizakodással lehet szerezni. Ez nem tudomány, több annál.(557) A múltat és a jelent emberek kapcsolják össze, akik ugyanannak a hazának teszik a jót. Az igazság egy, ha kettő van belőle az egyik hamis. Ha múltunkban is úgy járunk-kelünk, mint a jelenben, akkor helyén vannak a dolgok, mert a megalapozott múlt kövei sokkal szilárdabbak az ismeretlen újnál (67) A gondok asztala most is roskadozik a kövektől, a tartozás korát éljük, amikor sokan várják, hogy az adósok adják vissza, amivel tartoznak. Először is a hitet, aminek a pogány vallásból való szentülését olyan természetes, egyszerű logikávalszeretettel és derűvel tereli az emberi lelkekbe, hogy világlik, mint a nap. S Odorral együtt ,,enyém már az öreg szem, azért mégsem öregszem" derűvel fiatalodunk. Közben nevelődünk, mert könnyen elbolondul, aki nem ismeri a járást.(241) Gál Elemér tudja , milyen nagy kincs, az alkalmas tanító, aki mellé sereglenek a növendékek. A Nap a hatalom, a Hold a szeretet - s ahogy Zsögöd mondja - csak azért ragyognak olyan szépen a csillagok, mert fényesre kapáltuk sorsunkat mi emberek.....Azért tettük oly magasba, hogy a szép álmokat ne vegyék el tőlünk soha......A jobbik lélek nélkül kevés az erő. Békében nem parancs tiltja a háborút, hanem a lélek szava, amelyet istenek súgnak a földi halandók fülébe (418) Lemondás árán gazdagodni, s a csíksomlyói napfelkeltében felfogni a Máriás jelenvalóság lényegét........
[VÁLASZ]
Zolcsák Anna

#3

2007.12.20 20:00

Nagy Edit költő – Olvasónapló
(folytatás) 2. rész
Gál Elemér: HÉTHAVAS

A titkok mélyén vajúdik a jövő (564), s aki hatalmat gyakorol - ha most nem is rabonbánként tisztelik – annak az élet oldalán kell állnia. Aki apjára kezet emel, ugyanazt tenné nemzetével is (656). S aki nem becsületes kicsinyben, gonosztevő nagyban; nemzete ártalmára van minden hitványság, amit elnézünk (641). Nem a származás, a vagyon a lényeg, hanem a magatartás és a tudás. Az örök szolgálat lánca, amit az örökösnek hagyunk (335). A szavak harcában el kell temetni az indulatot (464), hallgatni kell a belső hangra, a megérzésre, amelyet ösztöne sugall ősei hangján, s akkor nem kerül szembe a nép akaratával. Vezetni sokkal könnyebb így. A törvény legyen gyémánt, ne üveg (404). De vannak íratlan törvények is a világon, amelyek erősen zakatolnak belül, ha ellenük szól egy picike botlás (449). A jó tettnek nincs árnyéka (586). De ha egy országban nincs a nagy emberi cél, ami belülről fűt, széthull a birodalom (574). Árulással házunkba hívjuk a pusztulást, a halált (219). Így az ember feje közel a járomhoz és távolodik a szabadságtól (527). Pedig a szabadság jelöl az ember számára új irányt (227).

A vadnak csak szaga van, de a mihaszna ember büdös (535). Mennyiben vagyunk szépek? Amennyiben a természethez hasonlítunk. Az ember érezze jól magát az emberkéz módosította világban……s ha a földi kéz is az égi szépséget utánozza, akkor békesség honol az ég és föld között (577). A szántóföld nyeli az erdőt, a kenyérnek- való másítja meg a föld arcát (527). A könyv írója igazi természetgyógyászokat sorakoztat fel, s gyógynövényeket a hasznukkal együtt. Misu fejét is a természet iránti tiszteletadással helyezi a toros asztalra. ……Miért vágyik az ember megmászni a hegyeket? – kérdezzük sokszor. A hegyek az élet háta, hogy ugrása legyen egy másik kezdetnek. Isten szele fésülte az erdők haját (470) – a szép hasonlatnál szinte felszakad a kérdés – mit fésül, ha kiirtjuk egy szálig?

Olyan hatalom a nő teste, mint a bevehetetlen vár, telve titkokkal, ígéretekkel (450), ahol az okos asszony őszinteséggel is küzd a szent célért (454). A férfi viszont erős. Tenyerén hordoz (453) és a bátorsága sem szalad a csizmaszárba (567). Kár a szerelemben annyira sietni (500). Igaz párnak egyet ad az Isten. Akinek nagy titok az érzés, az nem viszi vásárba (662). Ellentétben mások véleményével, Zsögöd és Ajnád szerelmi versengése a kiválasztás után végéhez ér. A lényeg: - a méltósággal elfogadott döntés, a nyomában kialakuló természetes, bölcs életfolyamatok, s a szép szerelem jutalma. A családi összetartozás, a mindennapi élet emelkedettebb vágyai, hála a szülők felé, - nekem nevelte – költészetté válnak. Még a fájdalmas elmúlás is.

Akik visszatérnek a harcokból bátrak voltak-e? Azért nagyobb a becsülete az elesett hősnek, mint a hazatérő győztesnek. A hős, aki elesett, mégis hazatér, emlékezetben él tovább (671). Az elmenő helyébe hozzá hasonló érkezik……bizonyságul ott van a jelen, hogy létezik Csaba vezér népe. S a szeretet ugyanaz, nem változik, ettől újul a világ (565). Nem kis bátorságra vall: a kiérdemelt egyenjogúság, a rabonbánlány emlegetése után a szerelmi magánéletében a közösségi szokásjogokat mellőző Villőke bemutatása. (Ha nem kormozunk!) nincs új a nap alatt. Villőkét elfogadják, mert férfiakkal vetekedő alkotó ember – aki felismeri, hogy a keresztények mindig csak építkeznek, sose rombolnak, - s a haladás mellé áll. Házastárs nélkül is mer új életet vállalni, de nem provokál. Nem kártékony lény az, aki dolgozik (459) a jó tettnek nincs árnyéka. Ki – ki vegye kézbe a mai napot, s aki sok mindenhez ért, annyi embert tesz ki. A székely ember semmit nem hagy abba, és semmit sem hagy kárbaveszni.

Olyan halkan, hogy halálukat érezték a szavak is (670). Gyönyörű mondat. És sok van ilyen, de kár, hogy a székely szavak ismerőjeként alkalmazásukban óvatos. S amikor ezen a területen a hozzá nem értők ügyködésének az idejét éljük, nála talán a kelleténél nagyobb
[VÁLASZ]


  . . .

Az összes hozzászólás
megtekintése

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu