buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. augusztus 25, vasárnap
Lajos és Patrícia napja

Évfordulók:
1976: Eyvind Johnson halála
1977: Kós Károly halála (Kolozsvár)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
„Kapaszkodás az egyre kevesebbe”


2005.07.01

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Esszék, tárcák, vallomások műfaji megjelöléssel jelentette meg a Székelyföldről és magáról szóló írások újabb gyűjteményét a József Attila-díjas, idén pedig a Balassi Bálint-emlékkarddal is kitüntetett Ferenczes István Csíkszeredában élő költő, a Székelyföld folyóirat alapító főszerkesztője

Az újabb meghatározás a kötetre vonatkozik, nem pedig a benne foglalt írásokra, történetekre és tartalmakra, azok ugyanis benne élnek a szerző keményen tájhoz és néphez kötött életművében. A kötetbe válogatásuk nyomán új kontextusba kerülvén tapasztalhatóvá válik kötődésük, motívumaik szinte versként doboló ritmikus ismétlődése, együtt pedig, vallomásosságuk és dokumentum-jellegük mellett némileg derűsebb horizont alatt mutatnak rá székely és csángó sors(ok)ra, mint például a több mint egy évtizeddel korábbi, Székely apokalipszis (1994) című gyűjteményében. Túl széles mosolyra ugyan nincs oka, a felhőtlenebb horizontot csupán az a magában és témájában hordozott székely derű biztosítja, ami úgy teszi elfogadhatóvá az elfogadhatatlant, hogy közben ne sérüljön önbecsülése. Ez a komor árnyakat derítő, kebeltágító nyitottság, szellemesség, elfogadó lemondás, és bele nem törődő elfogadás adja meg a kötet vallomásos alaphangját, amit a szerkesztés is kiemel.
Vallomással kezdődik és folytatódik a kötet, az elsőben az életét övező hazugságokkal, ezek közül is a legelsővel, a születési anyakönyvbe tett téves-hamis bejegyzéssel számol el, a hivatal ugyanis a valós születési dátuma helyett egy héttel későbben anyakönyvezte, ami egyébként más költővel is előfordult már az idők során, akárcsak az, hogy lexikonok félelmetesen összezavarják szócikkeikben a poéta adatait. A következő vallomás szócikkekbe szedve eleveníti fel a szerző gyermek- és ifjúkorának eseményeit, a világra-ébredésének meghatározó pillanatait, ezekből a mozaikkockákból összeáll a gondoskodó, a természettel együtt élő család tablója, és rávetül a folytatásban sorjázó történetekre, amelyek között átjárhatóságot biztosítanak a megjelenített személyek és elmondott történetek ritmikus fölbukkanásai. A kötet szinte élőlényként pulzál, amit egyfelől a közösségi kulturális emlékezet, másfelől pedig az elbeszélő irodalmi emlékezete éltet. Ez utóbbi leginkább más irodalmi művekből vett idézetekben, allúziókban ölt testet, az idézetek szinte észrevétlen természetességgel épülnek be a narratív folyamat során a nyelvbe, máskor meg azzal teszik magukat hangsúlyossá, hogy a szófűzésben mintegy fintorként, nyomatékosított gesztusként megakasztják az elbeszélés gördülékenységét.

A szerző emlékezetének gyűjtőmedencéjében együtt van minden, nem csak a maga idejéből, hanem nemzedékekre visszamenőleg. Egy mosolyogtatóan keserves történet atyai nagyapjáról, aki a szállás előtti szabad tűzhelyen főtt puliszkát úgy borította ki az üstből, hogy az önálló életre kelve legurult a lejtőről, be az erdőbe, mire a vacsoráját veszni látó öreg a következő szavakkal vágta a puliszka után a túrós dobozt: „Ne, cseszd meg, vigyed, legyen meg a kőtséged es, ha már elvetted a kenyeret. Lakjál jól, ha megirigyelted tőlünk ezt a semmit.” Egy szociográfiai novella az édesapja öt évig tartó kényszerű bujdosásáról, mert egy este spiccesen félreérthető megjegyzést tett a kocsmában, emlékezés a háborúk és megtorlások székely áldozataira, szociográfiai beszámoló egy csángó lakodalom kapcsán egy nép eltűnéséről… egyre komorabb a kép, amit a kötetet záró, címadó elbeszélés anekdotázása old fel, egyfelől azt példázva, hogy Tamási Áron novellahősei mennyire húsvér emberek voltak (dehogyis szürrealizmus! Valóság! – állítja ezzel kapcsolatosan Ferenczes), másfelől pedig bravúrosan lezárva a könyv szerkezetét.

E történetek között pedig ott a költő, élményeivel, kételyeivel, választ kereső kérdéseivel: hány himnusza is van az erdélyi székelynek, mitől, mikor, hol és miért magyar a magyar, kokárda teszi-e azzá, vagy a szíve, milyen sorokat cenzúráztak ki a verseiből, megírható-e versben az igazán nagy élmény, vagy inkább megírhatatlan versként élhető meg a mélységes tapasztalat, meddig maradhat önbecsülése az embernek a megaláztatások nyomán? A Székelyföldbe, magyarságába, anyanyelvébe horgonyzott költő prózai kérdései ezek, amelyek látleletet nyújtanak az őt körülvevő világról: „A bedobott gyeplőtől megbokrosodott, a megsemmisülésbe vágtató lovak látványánál szomorúbbak, esendőbbek csak az anyanyelv testén tündöklő gyönyörű sebek: a versek közé robbantott tintásüveg, az összetaposott töltőtollak senkiföld-térképei lehetnek. Amelyeknek, hasonlatosan a szülőföld tájaihoz, immár csak álmodban, suttogva, félve adhatsz magyarul nevet.

Maradj meg hát hűségesnek, miként hűséges napszámosa maradt jó apád a kőműveskanálnak. Hisz, a felmeredt, fenyegető mutatóujjakkal határolt kötelezettségek egyre sokasodó, mindent elárasztó sűrűjében, jognak lassan csak enynyi marad: a hűség. A kicsiknek, a kisemmizetteknek, a reménytelenül szerelmeseknek, a mindennapi kenyérért sorbaállóknak a joga ez, ez a tíz körömmel való kapaszkodás az egyre kevesebbe.”

A kötet a TIMP Kft.-nél készült, ez a műhely igyekvő könyvmegmunkálási törekvése mellett most se volt hibátlan, a kötet elején kifejezetten gondozatlan a tipográfia.

Ferenczes István: Székely tántorgó
Magyar Napló–Írott Szó Alapítvány
86 oldal, 840 Ft

 
 
 

Fekete J. József

Magyar Napló Kiadó

 
Osztályzat:Az eredmény kijelzéséhez minimum
10 szavazat szükséges

 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu