buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. december 15, vasárnap
Valér napja

Évfordulók:
1822: Verseghy Ferenc halála (Buda)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Történelmi helycserék


2001.04.15

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Lubomír Lipták: Száz évnél hosszabb évszázad
Kalligram Könyvkiadó,Pozsony
317 oldal, fűzve, 1500 Ft

 

Aligha szorul bővebb kifejtésre, hogy a történelem iránt érdeklődő magyar olvasó számára miért fontosak és érdekesek a szomszédos népek történetíróinak munkái – kivált ha a hosszú évszázadokat felölelő közös múltat, annak egyes fejezeteit tárgyalják. A jól ismert nyelvi korlátok és kommunikációs problémák miatt azonban vajmi ritkán adódik alkalmunk arra, hogy szerb, horvát vagy román szerző magyarul is megjelent kötetét, tanulmányát, esszéjét olvashassuk. A helyzet javulásának reményét azonban nem kell feladnunk, mert bíztató jelek igenis vannak. Ilyeneket elsősorban a szlovákok és a csehek vonatkozásában s főleg két jó nevű kiadó, a Kalligram és az Ister jóvoltából regisztrálhatunk (amelyek egyébként a /cseh/szlovákiai magyar kisebbség múltjának, szellemi örökségének feltárásáért is rendkívül sokat tettek és tesznek). A legutóbbi pozitív fejleményt Lubomír Lipták Száz évnél hosszabb évszázad című, a Kalligram gondozásában megjelent könyve jelenti. Az 1930-ban született szerző a jelenkori szlovák történettudomány nagy formátumú, fölöttébb rokonszenves egyénisége. Lubomír Lipták a rokonszenvünket olyan tulajdonságoknak köszönhetően nyerte el, amelyeket minden történésznél (s mi tagadás, minden tollforgatónál) örömmel fedeznénk fel: bátor és szókimondó, független szellemű, önmagához mindenkor hű, a legkülönbözőbb színezetű dogmákkal, legendákkal és féligazságokkal fáradhatatlanul perelő européert ismertünk meg benne, aki – korántsem mellesleg – mondanivalóját tényekre alapozott logikus érveléssel, érdekfeszítően adja elő. Történetírói erényeit az 1969–2000 között született esszéinek, tanulmányainak és előadásainak javát tartalmazó Száz évnél hoszszabb évszázad is meggyőzően bizonyítja. Lipták többnyire olyan kérdéseket feszeget, amelyeket sokan kínosnak, vagy legalábbis nehezen megválaszolhatónak tartanak, s amelyekhez számos előítélet, romantikus elképzelés, érzelmi indíttatást vagy valamely ideológiába vetett vakhitet tükröző tévedés tapad. A múlt kutatásának értelméről és hasznáról gyakran eltöprengő szerző elsősorban azt várja el a történettudománytól, hogy szépítgetések nélkül, mindenfajta egyoldalúságtól mentesen s mindenkor a látszatok mögé hatolva próbálja meg elmondani, mi és miért történt az adott kort megelőző évszázadok és évezredek folyamán, milyen utat jártak be s milyen sorsot viseltek és vállaltak elődeink. Liptákot kevés dolog foglalkoztatja annyira, mint a mindennapi életünket is erősen befolyásoló kérdések sora: „…hogyan hozzuk be történelmi lemaradásunkat, mit kell tennünk azért, hogy ne csak túléljünk, hanem éljünk is, mennyire kell ragaszkodnunk a folytonossághoz és milyen mértékben kell vele szakítanunk, miként találjuk meg a helyes arányt a modern ember különféle identitásai között?” Lipták elsősorban „az igazság és a hazafiság, a nemzeti és az állami örökség kisajátítása ellen folytatott harc” jegyében végzi történetírói munkáját, s épp azt tekinti fő céljának, hogy e sokszor meghamisított fogalmak valódi tartalmát feltárja, s eredeti jelentésüket visszaadja. Egyedül a „szelektálástól mentes” történelemábrázolást tartja elfogadhatónak, annak a felfogásnak a jegyében, hogy „a szlovák történelem folyamatos, és … az ország mai lakói törvényes örökösei Szlovákia egész történelmének”.

Az őt nyugtalanító kérdések egyike nekünk, magyaroknak (s még ki mindenkinek...) is alapos fejtörést okoz: „Miként lehet Közép-Európában történelmi mítoszok nélkül is egy nemzet tagjának maradni, és ennek ellenére megőrizni a nemzeti történelemhez való szükségszerű kötődést?” Lipták szerint ehhez mindenekelőtt múltunk maradéktalan vállalására, a tisztánlátáshoz oly nélkülözhetetlen bátor szembenézésre van szükség: történelmünk legnyomasztóbb eseményei, legsötétebb alakjai láttán sem hunyhatjuk le szemünket; azt kell tudatosítanunk, hogy „nem vagyunk sem a legjobb, sem a legrosszabb hagyományok örökösei, hanem mindazé, ami itt történt, ami itt föllelhető, sőt sokszor igen szomorú utódai annak is, ami megtörténhetett volna, aminek meg kellett volna történnie, de sajnos sosem vált valóra.”

Lubomír Lipták elgondolkoztató és szellemes írásai – talán mondanunk sem kell – elsősorban a huszadik század által fölvetett problémákhoz és dilemmákhoz kapcsolódnak, de a távolabbi múlt emberei és eseményei is gyakran felbukkannak a kötet lapjain. A (szlovák) történelem mibenlétét és értelmét firtató írások mellett azok tűnnek legizgalmasabbnak, amelyeket egy-egy személyiség vagy eseménysor ihletett – ilyen például az első Csehszlovák Köztársaság létrejöttéért oly sokat tevő, tragikus sorsú Milan Rastislav Štefánik emlékét idéző írás, a huszadik századi szlovák történelem nagy tehetségű, de rosszabbnál rosszabb szerepeket játszó „machiavellistájának“, Gustáv Husáknak az izgalmas portréja, vagy a magyar vonatkozásai miatt is érdekes Helycserék a piedesztálon című dolgozat, amely azt tárja elénk, hogy a politikai rendszerek és az uralkodó ideológiák gyakori váltakozása milyen buzgó műemlékromboló és – természetesen – „emlékműgyártó“ igyekezettel párosult.

A jeles szlovák történész könyvét végigolvasva jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, hogy ezek után némileg jobban kiismerjük magunkat térségünk történelmének zegzugos és félhomályos labirintusában.

 
 
 

G. Kovács László

Kalligram Kiadó

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu