buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2020. április 3, péntek
Buda és Richárd napja

Évfordulók:
1757: Verseghy Ferenc születése (Szolnok)
1918: Hubay Miklós születése (Nagyvárad)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Tartás és elegancia
Gál Katalinnal, a Vince Kiadó vezetőjével beszélget Nádor Tamás


2005.04.07

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

A Vince Kiadó alapítója, Vince Gábor – akinek égisze alatt mindmáig működnek – nem csupán alfától ómegáig ismerte a könyv mesterségét és művészetét, előállításának s terjesztésének felelősségét és fortélyait, hanem örömmel-élvezettel, új meg új ismeretekre befogadókészen olvasta is őket. Távozása óta pedig nemcsak névadóként van jelen „editóriumában”, de – nem kis részt felesége, alapítótársa, Gál Katalin, a jelenlegi ügyvezető igazgató révén – abban a szellemi hagyatékban is, amelynek immár emblémája a Vince név. Belső-külső munkatársak vonzáskörében s az olvasók holdudvarában így érvényesül magas minőség, értékőrzés, új iránti fogékonyság, szépérzet és szakértelem. S ha úgy tetszik: tudomány- és művészetközi gondolkodás. Olyan stílusban, amelyet ténytisztelő tartás jellemez és fesztelen elegancia.
 

A Vince Kiadó szép számban publikál tudományos ismeretterjesztő, gasztronómiai és úgynevezett családi könyveket is, ám arculatát azért létrejötte óta elsőrendűen művészeti kiadványok határozzák meg. Az annyi egyébre fogékonyabb rendszerváltó időszakban miért választották éppen ezt?

• Akkor, 1991-ben, politikailag, társadalmilag valóban hektikus időket éltünk, s a korábban „agyontámogatott” könyvek hirtelen a piacgazdaság pultjain és utcai ponyváin találták magukat. Szellemi termékeket is már csak értékükön lehetett előállítani, és csakhamar a valódi kereslet szabályozta, hogy mit, mennyiért s milyen példányszámban érdemes kibocsátani. A közönség csakugyan sok egyébre figyelt, a kultúra, a műveltség fogalma, ha nem devalválódott is, szerkezetében, minőségében gyorsan és drasztikusan változott. Úgy festett – bár tabuk oldódása, megszűnése révén is voltak megérdemelt hirtelen sikerek –: az értékes könyv válságba került. Szakmai előismereteink jóvoltából mindezt igyekeztünk realisztikusan megítélni. Tudtuk: korábban nem kis részt mesterségesen fenntartott eladási számok érvényesültek, tömegcikknek tetszhetett például az is, ami valójában egy-egy olvasóréteghez szólt. S túl a tilalmak feloldása jóvoltából létrejött keresleten, a „minőségi” könyvek – ha ezt szomorúan tapasztaltuk is – reális helyükre szorultak vissza. Az úgynevezett kultúrforradalom, az olvasó népért mozgalom és hasonlók nyomán maradt ugyan valódi igény, de föl kellett adni számos illúziót. Kivált, hogy akkoriban az emberek bukszával sem bírták a könyvek gyors áremelkedését. Vince Gábor azonban nem volt pesszimista alkat. Észlelte, hogy a korábbi képzőművészeti könyvkiadás stagnál, sőt szinte megszűnt, de a nemzetközi művészeti könyvpiac ismeretében azt is tudta: a visszaesés minden bizonnyal átmeneti. Ezért döntöttünk: a szellemi hiátust be kell töltenünk. És az akkoriban tapasztalható külföldi felfutáshoz csatlakozva, sorra-rendre megjelentettünk együttnyomásos technikával készített művészeti kiadványokat a hazai piacon. Mondhatni “fejest ugrottunk”, de valójában jól felmértük a “medencét” s az “úszás” esélyeit. Az olvasók hamarosan örömmel fogadták jelenlétünket, s tizennegyedik éve azt hiszem, sikerrel tempózunk ebben a közegben.

Az együttnyomásos technika, gondolom, azt jelenti, hogy külföldi kiadóval-kiadókkal párhuzamosan magyarul is megjelentettek bizonyos művészeti monográfiákat, albumokat. Pusztán fordítói, netán „magyarítói” lettek a nemzetközi piacon kelendő bizonyos köteteknek, vagy azért kialakították a Vince Kiadó sajátos, hazai, másokétól markánsan megkülönböztethető arculatát?

• Épp ez volt az a rés, amelyen át tágas szellemi térségbe juthattunk. A magunkféle kis ország éppen debütáló kicsiny könyvkiadója e felismerés híján még annak jogát se lett volna képes egymaga megfizetni, hogy valamelyik kiadványában mondjuk, akár csak egyetlen Botticelli-festmény képmását közölje. Ám ezúttal a globalizáció egyik áldásos mellékhatását élvezhettük: számos ország jó néhány kiadója együtt vásárolta meg a közlés jogát, s így már jöhetett az említett együttnyomás, majd a szövegek magyar változata. Azt már csak hosszas tárgyalásokkal sikerült elérnünk, hogy az adott kötetet egyébként is “magyarítsuk”, tehát, hogy időnként az egyetemes közlést kiegészítsük térségi, mi több, helyi ismeretekkel. Célunk egyébként kezdettől az volt, hogy a szakember éppúgy hiteles szövegekre találjon munkáinkban, mint az érdeklődő értelmiségi, vagy bárki más, akit a művészet vonz. E szándék és szemlélet azt kívánta meg tőlünk, hogy a legkiválóbb stílusérzékű szakfordítókkal dolgozzunk, s hogy a kiadványok végigjárják a hagyományos könyvkiadás összes stációját – az előkészítő munkálatoktól, a sokszoros kontrollon át, a nyomtatásig. S nem utolsósorban élvezhető, ismerettartalmában elsajátítható köteteket kívántunk kínálni azon fiataloknak, akik révünkön is kezdtek érdeklődni a művészetek iránt. Alkalmat nyújtva számukra a fokozatos, mind mélyebb-tágulóbb, szakszerűbb ismeretek elsajátítására. Ennek érdekében tudatos építkezéssel jelentettük meg sorra-rendre különböző sorozatainkat, egyedi kiadványainkat. Ezen igyekezetünk eredményeképpen remélhetőleg mindegyikben olvashatóan nyilvánul meg a tudományos igényesség.

Hosszabb ideje tetszetős katalógusokban adják közre a még kapható és tervezett, testes összefoglaló műveket és az egyes alkotók tevékenységét taglaló képzőművészeti tárgyú, kisebb-nagyobb formátumú, “lélegzetvételű” tanulmányokat, elemzéseket. Végül is mi mindent publikálnak e tárgykörben és műnemben?

• Művészeti stílusok című sorozatunk történeti megközelítésben elemzi a stílusok kialakulását, fejlődését, megnyilvánulási formáit a legkülönbözőbb műfajokban – az építészettől a szobrászaton át a festészetig. Egyiptom. A fáraók világa című kötetünk például a gizai piramisoknek, a karnaki Amon-építményeknek, a Királyok Völgye sziklasírjainak, Tutanhamon sírjának, a hatalmas szobroknak, falfestményeknek bemutatásával elemzi és eleveníti fel egy hajdani civilizáció stílusát, egyszersmind kultúráját, életét. A Gótikus stílus ötszáz oldalnyi kép-szöveg együttese a Párizs környéki kezdetektől a székesegyházak franciaországi, angliai virágkorán át a német téglaépítészetig, a spanyol, illetve olasz gótika sajátos megtestesüléséig nyújt gazdag összegzést. Hasonló ambícióval és módszerrel publikáltuk a Román, a Barokk stílus és az Impresszionizmus nagyalbumát. Legutóbbi kötetünk a Szecesszió; Gabriele Fahr-Becker könyvének centrumában az iparművészet áll. Mindamellett képet nyerhetünk általa e stílus más megnyilvánulási formáiról, műfajairól, műnemeiről is. S nem csupán a nyugat-európai Jugendstillel, Art Nouveau-val, az orosz és amerikai változatokkal ismerkedhetünk, hanem „belecsempésztünk” (értsd: persze hozzájárulással) a valóban káprázatos kötetbe térségünk és szűkebb pátriánk szecessziójáról is annyit, amennyire alkalmunk nyílt. (A stílussorozat következő darabja: az Iszlám.) E kötetek különben felső fokú „képeskönyvként” éppúgy kezelhetők, mint – a megfelelő mutatók segítségével – lexikális, enciklopédikus adattárként, referenciaforrásként. S mivel a szerzők természetesen tárgyuk legkiválóbb külföldi szakemberei közül kerültek-kerülnek ki, e kötetekben a tárgytiszteletet mindig gazdagítja-hitelesíti a markáns személyesség. Más szóval: eredeti stílusuk is van a stílus-sorozat köteteinek. De összefoglaló kiadványaink sorában van más vállalkozásunk is: a festészet, az építészet géniuszait, művészeti mozgalmakat mutatnak be nagymonográfiáink. Például Salvador Dalí, Antoni Gaudí, Vincent Van Gogh, Fritz Hundertwasser, Gustav Klimt, Henri de Toulouse-Lautrec művészetét. A művészet képes történetét. Az antik világtól a huszonegyedik századig). Illetve legújabban például A 20. század művészetét – immáron ismert, de kellő távlatból talán még nem elemzett irányzatok, műfajok, sőt meghatározó jelentőségű kiállítások busás számbavételével.

Művészetkedvelők, illetve vele ismerkedők bizonyára eme összefoglaló műveket is szívesen forgatják, van azonban egy alighanem befejezhetetlen szériájuk is: a kismonográfiák maratoni sora. Ebben mit publikálnak, és kiknek ajánlják őket?

• Közhelyek közhelye: ahány ember, annyiféle ízlés. S örvendetes, hogy ez így van; a gondolkodás, az ízlés és egyebek uniformizálásával, hál' istennek eddig hiába próbálkoztak a legkülönfélébb falanszterizálók, gondolatrendőrségek és egyebek. Eszünk ágába sem jut tehát, hogy mintegy megjelöljük, körülhatároljuk azokat, akiket „olvasószobánkban” szívesen látunk. Adva van a művészethistória sok ezernyi „koronagyémántja”, kevésbé patetikus fogalmazással: géniusza, s kiadónk közülük válogatja kismonográfia sorozatába a legragyogóbbakat, legkülönösebbeket. Közeledünk a negyvenedik kötethez; lendületes, dinamikus írásművekben ismerkedhetünk meg általuk alkotókkal és alkotásaikkal, kortársaink szemszögéből. Csupán jelzésképpen néhány név e halhatatlanok sorából: Arcimboldo, Chagall, Dalí, Degas, Dürer, Gauguin, Goya, Hopper, Hundertwasser, Kahlo, Klee, Klimt, Leonardo, Magritte, Miró, Modigliani, Monet, Mucha, Picasso, Rembrandt, Renoir, Rodin, Schiele, Van Gogh, Vermeer, Warhol. (Készül Bosch-, Botticelli-, Cézanne-, El Gréco-, Kandinszkij-, Manet-, Rubens- és Vasarely-kötetünk.) Elképesztően különböző művészek; korabeli és még mai megítélésük is roppant változó. Van Gogh-ról például azt mondta annak idején Pissarro: „Ez az ember vagy meg fog bolondulni, vagy valamennyiünket túlszárnyal.” S ma már ugyan ki foglalkozik a zseni elmeállapotával? Renoir pedig a kétszerkettő egyszerűségével határozta meg stílusát: „Egy reggel egyikünknek elfogyott a fekete festéke, és ezzel megszületett az impresszionizmus”. Amelyről azóta könyvtárnyit elmélkedtek. Warholt, Schielét pedig sokan mindmáig hevesen vitatják. Kiadónk számos, kitűnő minőségű illusztrációval bocsátja közre e sorozat köteteit, választhat közülük ki-ki kedvére. A varietas delectat szólást ajánljuk olvasóink, könyv formájú tárlatsorunk szemlélőinek szíves figyelmébe.

A változatosság gyönyörködtet gondolat jegyében a Vince Kiadó nem elégszik meg a művészettörténet pusztán szakmai, monografikus közelítésével. Műfaji választékuk is tágas: megjelentettek például festőéletrajzokat. És színvonalas könyveik foglalkoznak más művészetekkel...

• Valóban: kiadtuk például Toulouse-Lautrec, Gauguin és Van Gogh életregényét – Pierre La Mure, Maugham, illetve Irving Stone tollából. S nem esett le a gyűrű az ujjunkról eme irodalmi értékű lektűrök közrebocsátása által; élet és mű szemléletünk szerint amúgy sem választható el egymástól. És sokan épp ilyen könyvek elolvasása révén lépnek a művészet kiállítási csarnokába, s még tovább: annak belső köreibe. S valóban: egyedi köteteket éppúgy kézbe adunk a képzőművészet tárgykörében, mint más művészetekében. A festők Párizsáról mondjuk, vagy A nagybányai művésztelepről. Új sorozatunk az Izmusok; első darabjai: Realizmus, Szürrealizmus, PopArt. Vannak építészeti és fotóművészeti könyveink, sajátosan mutattuk be fővárosunkat (Budapest 1900, 2000; Budapest. A Vár; Zsidó Budapest, készül A Dunánál című kötet), és nem mellőztük a designt sem. Külön színfoltja kiadónknak Marx József filmkönyveinek sora. A neves esztéta Jancsó Miklós, Szabó István, Fábriy? Zoltán portrémonográfiája, valamint saját játékfilm-dramaturgiája után most Koltai Lajos Sorstalanság című filmjének munkálatait kísérte végig, ha úgy tetszik, megírta egy forgatás regényét. De vannak zenei könyveink is: például Bródyról, Presserről, Schiff Andrásról. A Könnemann Music magyarországi forgalmazójaként pedig közrebocsátjuk a zeneirodalom alapműveinek kottáit. (Egyébként is kizárólagos terjesztői vagyunk több külföldi könyvkiadó művészeti, építészeti és design témájú könyveinek. Ami azért is örvendetes és hasznos, mert ma már – kivált ifjak körében – természetes az idegennyelv-tudás.) S még egy érdekesség: megjelentetjük sajátos Művészeti kalauzainkat; Rómával, Toscanával, a Louvre-val rajtolunk. E guide-típus a művészet nézőpontjából kalauzolja az itt-ott-amott sétálókat szellemi kalandozásukban.

Katalógusuk impresszumán Krén Katalin irodalmi vezetőtől cégük gépkocsivezetőjéig minden belső munkatársuk nevét feltüntetik, amiképp azokét is, akik könyvesboltjaikban dolgoznak. Azt jelzi ez, hogy – noha a Vince Kiadót már aligha lehet a kicsik közé sorolni – mindmáig családiasan dolgoznak?

• Több értelemben is. Jól összeszokott társaság végzi a munkát mind a kiadóban, mind annak vonzáskörében. Itt dolgozik már a lányom, Eszter is, aki elsősorban nemzetközi kapcsolatainkat koordinálja és a kiadói jogok ügyeit intézi. Közgazdász hallgató fiam most tért haza New Yorkból, kötelező gyakorlatáról (a Modern Művészetek Múzeumában tevékenykedett), szakmáját talán majd ő is hasznosítja kiadónkban. S ami a többieket illeti: ki-ki érti a maga dolgát. A tekintetben is régimódian családiasak vagyunk, hogy minden egyes kötetünk – amint azt említettem – hagyományos gondossággal készül. Külső munkatársainkat is „belsőnek” tekintjük; hiszen velük nemcsak összeszoktunk, de tudjuk, hogy rájuk száz százalékig számíthatunk. Ami pedig könyvesboltjainkat illeti: az egyik a Magyar Nemzeti Galériában, a másik a Műcsarnokban működik, s most nyitottunk boltot a Művészetek Palotájában. Ekképpen jelen vagyunk „a tett színhelyén” is: múzeumlátogatóknak első kézből ajánlhatjuk köteteinket. Újabban „azon melegében” is kínálhattuk könyvértékű katalógusainkat például a Monet és barátai (Szépművészeti Múzeum), illetve a Modigliani, Soutine és montparnasse-i barátaik (Magyar Zsidó Múzeum) című kiállításokon. Most a kopt művészet tárlatára készítettünk hasonlót.

Nádor Tamás

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2020 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu