buy Windows 10 Professional Key buy Windows 10 product Key microsoftwarestore.com www.troilus.es anneshealinghands.nl canada goose jas parajumpers outlet
2019. augusztus 25, vasárnap
Lajos és Patrícia napja

Évfordulók:
1976: Eyvind Johnson halála
1977: Kós Károly halála (Kolozsvár)

Összes évforduló...

 Archívum
Elofizetés

 

Legyen a kezdőlapja az UjKonyvPiac.hu!(IE)Tegye az Új KönyvPiacot kedvencei közé!(IE)UjKonyvPiac.hu-t a Sidebarba!(NS6+)

 

 
Színésznô nemileg meghatva


2002.11.19

A cikk nyomtatása...Küldje el e-mailen...

Minden recenziónak története van. Ennek is, hogy Jászai Mari. Szép könyv. Újabban elkezdett a szakma szép könyveket kiadni. Olvasható betűk, elegáns tördelés, olyan könyvtest, amivel kényelmesen elhelyezkedhetni az olvasófotelban, láb keresztben, a könyv megtartja magát.
Ám hirtelen annyit tudok Jászai Mariról, hogy kirúgta a halálos beteg Reviczky Gyulát (amit persze megértek) a nála húsz évvel fiatalabb Szomory Dezsô miatt (ezt is). Még annyit, hogy Babits Szekszárdonszületett/színésznôtszeretett, de megszívta, és hogy ezt a Babits sort együtt szokás emlegetni Jászai fennkölt étvágyával. No és persze, a Holmi a Jászai Mari téren üzemel, ami meg mindegy a Holminak.

Azután tudom, Földes Anna írt egy Jászai Mari életrajzot. Kíváncsi vagyok, le a másik lakás pincéjébe, ahol valamelyik három, remélhetôleg felszínközeli dobozban várakozik a Móra Így élt-sorozata, köztük ez a Földes is. Persze nem. Legalul, és nincs Így élt Jászai Mari. Ez is a legenda és a Babits-citátum folyománya, eltartani messzire az ilyesféle nôszemélyeket, pedig minden elérhetô kötetet megvettem annak idején.
Így valahogy Jászai Marival. A legenda betart a múltból, pedig mára mindent megértek, mindent belátok, étvágyat, habzsolást, fogkefegyűjteményt, írógyűjteményt.
*
A megboldogult kilencvenes évek Solymárvölgyi útján gyakran baktatott virággal, kannával egy szép öregasszony a Külsô-Bécsi úti temetôbe. „Négy férjet temettem oda” – mondta, amikor rákérdeztem. „Négy férjet?” – így én, négy darab még a polinéziai kannibálok közt is túloz egy-két arasszal. „Hát, szentelve nem volt csak egy” – hunyorogta, de a végeredmény, hogy évtizedeken keresztül négy ura volt párhuzamosan – itt a faluvégen.
„És az jó?” – kérdeztem elképedve (ismerve a technikát, beleôszül az ember a véget nem érô helyezkedésbe, hazugságba, rendszerezésbe).
„Nem mindig” – mondta az öregasszony. – „De amikor öntözöm a sírt, harminc vagyok megint. Nem hetven. Ez meg ez (emelte a kannát és mutatta karjával a hegyoldalt) a boldog ifjúság (így, személyes rag nélkül). Meg a boldogtalan.”
Ezen, ha már ilyen profánul jutottam hozzá, ha ingyen és bérmentve, lett volna miért elborongani (Szomory jellegzetes szép szavával), melyik társadalomelméletileg meghatározható szinten mirôl szól az élet, mitôl forog a föld (nem áll meg), mit bán meg az alany azonnal, mit késôbb. Ezek közül melyik érvényesebb. De akkor nem jutott rá idô. Késôbb pedig már aligha van értelme. A restauráció lehetôségének vége.
A folyamat Jászai Marira vonatkozó felülete akár szociológiai fogalomként is világosan mérhetô, „a” nô élete nem egy BERSPED-istállóé. Jelenek vannak és múltak. Amikor a jeleneknek vége, következik az ismételhetetlen, a múlt.
És még: ha egyszer irodalom – mert színművészet nemigen lehet, akkor irodalom. Talán szerencse. Nincs riasztóbb, mint amikor egy másik királynô, Karády Katalin felbukkan a múlt ködébôl a maga élô valóságában, mint hamvadó cigarettavég, és három perc szenvedésnél be kell zárni az élvezeteket, mielôtt az indikátor leveri a központi biztosítékot.
Irodalom, de milyen? Ha valaki azt mondja erre, felcsapható a memoárirodalom fakkba, hát nem, senki el ne higgye. Jászai író. Színes, nagy szókinccsel, természetes élményanyaggal, jó ritmusban el- és felhelyezett fügefalevelekkel, humorral, érzékiséggel. Ha ma élne, íróbb volna ajnározott írónôinknél, és ez a kötet sem volna valamiféle mellékterméke a színészetnek. De ez most nem kérdés.
*
Szóval: Tükör-játék. Válogatott írások és levelek. Szerkesztette Balatoni Monika.
Jászai folyamatosan ír.
Naplójegyzeteket, újságot, kisessay-ket a művészetrôl, a színészlétrôl, a korabeli világról. Az emlékiratait hatvankét évesen rántja össze, 1912-ben, nem tudhatni pontosan, miért. Talán unja magát, talán egy összefoglalót kíván miheztartás végett.
*
Megjegyzés a szerkesztônek: soha ennyire nem hiányoztak a pontos, alapos, részletes láb-, és végjegyzetek. Egy tanulmányocska, egy áttekintés a kiegyezés utáni Magyarország általános, színházi és irodalmi viszonyairól, a kamaszkorába lépô magyar nyelvű magyar színházról, a Laborfalvi Rózától átvett színész-istennô jelenségrôl, egyáltalán a korról. A forrásjegyzék kevés. Az olvasó nem színházi szakember, az olvasó ül otthon és olvas. Nincsenek birtokában, akarom mondani: semmi használható nincs birtokában a vonatkozó korról.
Kapja ezt a néhol megrendítô, néhol fellengzôs, de ízig-vérig íróasszonyi anyagot ténydokumentáció, néhány mondatos jegyzetek nélkül, rábízva, hogy ô maga döntse el, úgy tekint-e rá, mint a kissé bolond öregasszony utastársára, aki nagyokat és szépeket mond egyszerre, és a vonat zakatol, vagy úgy, mint egy általa nem ismert korszak hiteles krónikására. Amíg a kettô közt szerencsétlenkedik, vége a könyvnek.
*
Jászai Mari minden – istennô koráig –, ami csak lehet. Tizenhat évesen königgrärtzi markotányosnô (ezt nem fejteném ki bôvebben szíves engedelmükkel, JM a szüzességét veszti a königgratzi csatában), kóristalány, kitartottja (és persze menyasszonya) a Népszínház igazgatóbizottsági elnökének (ez nyilván mindig így volt, lesz), vándorszínházi igazgató felesége. Kemény idôk. Otthontalanság, vándorkor, Kolozsvár, azután a Nemzeti. Huszonkét évesen. Tulajdonképpen fiatalon. A siker. A beérkezés. Csakhogy ekkor már neki mondhat bárki bármit. Megjárta a hadak útját. Hisz, amit kedve tart. De azt is rövid ideig.
Ebbôl következik: a szólósiker, a magányos harcos, és a papír elôtti vágyakozás az áhított társra, aki lazán mosolyog kifelé az ô megértô szemével a fejébôl, nem borul el, amikor hirtelen felindulásból másról rángatja le a nad-
rágot.
A kötet nagyobbik részét kitevô naplójegyzetek és válogatott levelek (olyan levelek kerültek be a válogatásba, amelyek alatt felizzik a papír), mind a királynôi szenvedélyek (szerelmek és egyéb ilyenfélék), királynôi bizonytalanságok, kétségek és félelmek gyűjteménye.
Legfôbb jellemzôjük az ahmatovai pontosság, az a La Rochefoucauld-féle összerántott bölcsesség a kor szemérmes szókimondása és az erotikus lebegtetése között.
Nyilván ezt fedezi fel a kortárs kritika, amikor az elsô magyar feminista háborgásait teszi szóvá (Ady), Lengyel Menyhért – ezt idekopizom, mert 1. sz. bizonyítéka a férfikíváncsiság álszent szemétségének – a Színész és közönség című kötetét: „Érdeklôdéssel, mert érdekes amit mond és jól mondja el – de el lehet képzelni, hogy mindezt egy más művelt elme is el tudná mondani –, sajnálattal, mert más könyvet várunk Jászai asszonytól – olyat, amilyet csak ô írhat meg, amely rendkívüli olvasmány lehetne – örök emberi dokumentum: Mert valóban az életérôl és a művészetérôl szólna.” Lengyel épp csak ki nem mondja (igaz, se pornóarchívum, se pipsó), ideje lenne, ha Jászai nekiülne annak a bizonyos férfikönyvnek, hogy kikkel, hányszor és hogyan, különös tekintettel az irodalmárokra.
*
A gyűjtemény különös erénye, kíváncsivá teszi az olvasót. Nem mintha sokat segítene a megélhetésben, hogy mi volt az eggyel megelôzô századfordulón, de abban segít, hogy belássuk, mindaz, ami ma, velem, veled, vele, az egyszer, de inkább többször megesett mással. Száz éve, ezer éve. Elsuttogja, hogy a szenvedély és a vele szövetséges ostobaság örök. És hogy a napok telnek. Érdemes odafigyelni.

Jászai Mari: Tükör-játék
Szerk.: Balatoni Monika, Kairosz Kiadó, 290 oldal, 3200 Ft

Onagy Zoltán

 
Osztályzat: 

 
Fórum

Ehhez a cikkhez még nem érkezett hozzászólás.
Írja meg véleményét a Fórumra!

Felhasználói név:
Jelszó:
Amennyiben nincs még felhasználói neve és jelszava, kerjük itt regisztrálja magát!

Hozzászólás:

 

 
 

 


Partnereink:


Honlaptérkép


©1997-2019 Új KönyvPiac
Minden jog fenntartva.
Tel: (06 1) 210-9933; Fax (06 1) 210-9935
E-mail: ujkonyvpiac@ujkonyvpiac.hu